DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI VE YÖRE EKONOMİK FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ / The Dilek Peninsula-Büyük Menderes Delta National Park and It’s relationship with the economical activities in the region)

Ünsal Bekdemir, İbrahim Sezer
2.294 393

Öz


Özet

Ege Bölgesi’nde Aydın ilinin Kuşadası ve Söke ilçeleri sınırları içerisinde yer alan milli park sahası, flora ve fauna açısından oldukça zengindir. Bu özelliğinden dolayı bir bölümü 1966 yılında, diğer bölümü de 1994 yılında milli park ilan edilince milli park ve yakın çevresinde yaşayan yöre halkı açısından birtakım olumlu ve olumsuz etkiler ortaya çıkmış, ancak son yıllarda turizm sektörünün(kitle turizmi ve ekoturizm) gelişmesiyle bu etkiler daha da karmaşıklaşmıştır.

İşte bu çalışmada öncelikle milli parkta sürdürülen eko-turizm faaliyetleri ile yöre halkının milli park ilan edilmesiyle yöneldiği diğer ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerden ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır.      

Anahtar Kelimeler: Dilek Yarımadası, milli park, eko-turizm, Büyük Menderes deltası

Abstract

National park area, included in Kuşadası and Söke districts of Aydın ctiy, is rich in flora and fauna. Due to its this feature, it was partly announced national park in 1966 and 1994, However, people in and around this national park have been affected favourably or un favourably since then. With the increasing tourism activities in the region,(mass tourism and eco-tourism) these impacts on people in the region have become more complicated.

In this study, reletions between eco-tourism activities performed in the national park and other economical activities that people began to realise after the area became a national park, and problems created by these realtionships and their solution proposals were evaluated.

 

Key words: Dilek Peninsula, National park, Eco-tourism, Büyük Menderes Delta

Tam metin:

PDF