POLAT MAĞARASI ve TURİZM POTANSİYELİ / Polat Cave and Its Tourism Potential

Ramazan Sever
1.876 1.493

Öz


ÖZET

Polat Mağarası, Malatya ili Doğanşehir ilçesinin Polat beldesi sınırları içindedir. Mağarayla ilgili herhangi literatüre rastlanılmamış olup, mağara hakkında ilk araştırma tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Yöre halkı tarafından bilinen mağara, coğrafi güçlükler nedeniyle pek ziyaret edilmemiştir. Permo-Triyas yaşlı kristalize kireçtaşları içinde yatay şekilde gelişen mağara, orta büyüklükte, uzunluğu yaklaşık 100 m, en geniş yeri ise 6 m’dir. Tavan yüksekliği yer yer değişmekle birlikte 3 m’den fazla değildir. Mağaranın giriş kısmı denizden 2070 m yüksektedir. İçinde özellikle sarkıt, dikit, sütun ve traverten gibi karstik şekiller dikkat çeker. Mağaranın, şekli ve çökeltilerin oluşturduğu özelliklere dayanarak olgunluk sürecinde olduğu söylenebilir.

Mağara ilmiyle uğraşan araştırmacılara Polat Mağarası’nı tanıtmak bu çalışmanın amaçlarından biridir. Ancak asıl amaç Polat Mağarası’nın tanıtımını yaparak ziyarete açılmasını sağlamaktır. Turizm açısından önemli bir potansiyeli olduğunu düşündüğümüz mağaranın, yöre tanıtımına ve ekonomisine destek sağlayacağı ümit edilmektedir.

               

Anahtar Kelimeler: Polat, mağara, damlataş, turizm.

Abstract                Polat Cave is placed within the borders of Polat Town of Doğanşehir in Malatya. No literature was evidenced about this cave and this is the first study on it. The cave, well known by the people in the surrounding, has not been able to be visited much due to the geographical reasons. Polat Cave, which has been developed horizontally, is medium in size, 100 meters in length and 6 meters in width in its widest point. However its height varies, it is not over 3 meters.                 The altitude of the entrance of the cave is 2070 meters Above Sea Level.  (ASL). The calcitic formations, in particular, such as stalactites, stalagmites, columns, and travertine are noteworthy in the cave. Depending on the shape and size of dropstones, it can be told that the cave is in its maturing period now. Introducing Polat Cave to the researchers of cave is one of the goals of this study. However, the main purpose of the study is to open it to the visitors by making the presentation of it. It is expected that this cave, which we think to have a significant potential for tourism, would contribute to the presentation and economy of the region.  Keywords: Polat, cave, stalactite, tourism.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/