ELAZIĞ ŞEHRİ’NİN ÇEVRE SORUNLARI / Envıronmental Problems Of The Cıty, Elazığ

Ahmet Mor, M. Dursun Çitçi
2.853 458

Öz


ÖZET

                          

Bu çalışmada, Elazığ şehrinin çevre sorunları konu edilmiştir. Şehrin çanak biçimindeki bir ova (Elazığ Ovası) tabanı üzerinde kurulmuş olması kirlenmemeyi, bozulmayı artırmaktadır (Şekil:1 – 6).  Ayrıca, şehrin kaynakları (içme suyu, tarım arazisi vb.) ile kirleticileri(katı, sıvı, gaz kirleticiler gibi) yan yana bulunduğu için kirliliğin derecesi daha da artmaktadır.

Ayrıca Şehrin, içme suyu Uluova’daki yeraltı suyundan temin edilmektedir. Keban Barajı’ndan alınan sularla Uluova’da sulu tarım yapılmaktadır. Öte yandan şehrin su arıtma tesisi de yeraltı su kaynaklarının yakınında olduğu için bu tesiste tam anlamı ile bir arıtma da yapılamamaktadır. Şehirde karasal iklimden dolayı yanma süresi uzamaktadır. Kuruluş yerinden dolayı kirli hava uzun süre seyrelmeden şehir ortamında kaldığı gibi ısı terselmesi (inversion) kirliliği daha da artırmaktadır. Çimento fabrikası ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan her türlü kirletici ortam bozulmasını daha da artırmaktadır.

Aşırı gübre kullanımı, tarım arazilerine arıtma çamurunun verilmesi ve kirli suların tarım arazilerinde önemli problemler oluşturmaktadır.

Bu nedenle Elazığ şehrinin alt ve üst yapısı sürekli modernize edilmeli ve yenilenmelidir. Bununla birlikte Elazığ’ın doğal kaynaklarının kirlenmemesini önlemek için de dizi tedbirler alınmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Su, Toprak, Hava, Ortam, Kirlenme, Atıklar, Görüntü, Gürültü

  

 SUMMARY

In this study the invironmental problems of Elazığ which originates from the interaction of people – natural environmentare dealt with. The change which begins on one ecological balance affects all natural pssical setting. Elazığ’s being situated on a plain base (Elazığ Plain) like an earthenwere got increases pollution and spoil. In addition because the sources of city  ( drinking water, agriculture land etc) and polluting items (as solid, flid, gas pollutants) are side by side, the degrec of pollution has increased more. The drinking water of the city has been obtained from underground water in Uluova.

Water agriculture has been in done Uluova by the water abtained Keban Dam. One the other hand because the water sources, refining entirely can’t be done in this establishment. Because of the terrestrial climate, thegeriod of burning has been getting longer. Because of its establishment as dirty weather stays in the phsikal setting of the city without rarefing for a long time, inversion increases the pollution more. Every pollutants which come out of cement and organize Industry Region increase the spoil of phsical setting more.

For this reason substructure andupperside structure of the city Elazığ should be modernized and renovated continuously. Neverthelas a series of precautions should be taken in order to prevent Elazığ’s natural sources from becomming polluted.

 

KEY WORDS: Water, Soil, Air, Phsical Setting, Polution, Image

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/