TÜRKİYE’DE YÜKSEK TARIM MALİYETİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE BİYODİZELİN YERİ / The Importance of Biodiesel for a Solving of High Agriculture Cost Problem in Turkey

Ali Adıyaman, Semra Günay
1.783 1.429

Öz


ÖZET:

Bu makalede Türkiye'de tarım sektörünün ekonomideki yeri, kırsal yoksulluk, tarımsal maliyet, tarımsal destekleme ve yüksek tarım maliyetinde akaryakıtın etkisi konularına değinilmiştir. Tarımda yakıt olarak biyodizel kullanılması durumunda meydana gelebilecek değişiklikler üzerinde durulmuştur. Türkiye'de biyodizel üretiminin önündeki engeller belirlenmiştir. Türkiye'de biyodizel üretiminin artırılmasında öncelikle hammadde sorununun aşılması daha sonra da likit yağın biyodizele dönüştürülmesindeki engellerin kaldırılması ve bu amaçla alınması gereken önlemler üzerinde tartışılmıştır. Tarımda biyodizel kullanımının yaygınlaştırılması durumunda ülkenin ekonomik bakımdan elde edebileceği kazançlar üzerinde durulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Tarım Maliyeti, Biyodizel, Kırsal Yoksulluk, Tarımsal Desteklemeler


 

ABSTRACT:

The subjects of this paper are about the location of agriculture in the in Turkey’s economy, destitution in the rural area, agricultural cost, agricultural endorsement and the effect of fuel in the high-cost agriculture. It is informed the differences, if the biodiezel would be used as a fuel in the agriculture. It is mentioned  The handicaps of biodiesel in Turkey was evaluated. Primarily the raw material problems must be solved and then the obstacles for the convertion of liquid oil to biodiesel for increase  the biodiesel productivity in Turkey were discussed. The economic gains of the country if the use of biodiesel would be widespread were evaluated

 

Key Words: Agricultural Cost, Biodiesel, Destitution in the Rural Area, Agricultural Endorsement

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/