BİTLİS İLİ JEOTERMAL SU KAYNAKLARI / Geothermal Spring in Bitlis Province

Necmettin Elmastaş
1.798 1.769

Öz


ÖZET

Doğu Anadolu bölgesinde önemli sayıda jeotermal su kaynağı vardır. Sodyum, bikarbonat, sülfür, sülfat, klorür v.b. mineraller ihtiva eden bu kaynaklardan balneolojik kullanım, ısıtma ve seracılık alanlarında faydalanılmaktadır. Bu Jeotermal kaynakların yer aldığı alanlardan birisi  de araştırmamıza konu olan Bitlis ilidir. Bitlis ili Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van Gölü’nün batısında yer almaktadır.

Bitlis ilinde sıcaklığı 37,5-59,5ºC arasında değişen üç jeotermal alan mevcuttur. Bu alanlar Nemrut (Ilıgöl) jeotermal alanı, Çukur (Norşin) jeotermal alan, Ilıcaköy (Tağgermav) jeotermal alanıdır.  Kaynakların bir kısmı yüksek sıcaklığa sahip olup, hipertermal sulardandır.

Bu jeotermal su kaynaklarından romatizma ve cilt hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla yararlanılmaktadır. Ancak, jeotermal kaynaklar yeterli tesislere sahip olmayıp, değerlendirilmeden atıl bir durumda beklemektedir. Yörede atıl durumdaki bu büyük jeotermal potansiyelden sadece kaplıca turizmi alanında ve sınırlı oranda yararlanılmaktadır. Bu jeotermal potansiyel, kaplıca turizmi yanında ısıtma, seracılık alanlarında da değerlendirilebilir.

Bu çalışmada, Bitlis ilinde atıl durumda bulunan jeotermal su potansiyelini ortaya koymak ve bu potansiyelden rantabl düzeyde yararlanılarak yörenin kalkınmasına bir katkı sağlamak amaçlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Termal Kaynak, Jeotermal, Bitlis

 

 

ABSTRACT

There are a very important number of thermal water sources in the Eastern Anatolian region. From these sources that contain several minerals like sodium, bicarbonates, sulphur, sulphate, chloride, etc are used for balneological usage, heating and greenhousing. One of the area that has this geothermal sources is Bitlis province, which is the subject of our research. The Bitlis province is on the west of Van Lake in the Eastern Anatolian.

There are three geothermal areas in Bitlis province: Nemrut (Ilıgöl), Çukur (Norşin), Ilıcaköy (Tağgermav). These thermal spring waters are described as hyperthermal mineral water according to the physical classification.

These rsources are used for the threatment of the rheumatism, the skin and the faminine illnesses. But, these geothermal sources hasn’t sufficient establishment and so, they can’t evaluate anda re in idle condition. From these important geothermal potantial, which is in idle condition is only used in field of spa tourism and limited proportion. This geothermal potantial can be evaluated in heating and greenhousing too.

In this study, it is aimed at contrubiting toh the development of region by putting forth the potential of Bitlis province thermal water sources, and by getting use of this potential effectively.

 

Key Words: Thermal Resource, Geothermal, Bitlis

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/