KARLIOVA’NIN ARICILIK POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRME DURUMU / Beekeeping Potential in Karlıova and Use Of This Potential

Ramazan Sever, Halil Koca
1.477 332

Öz


Özet

Karlıova İlçesi sahip olduğu doğal çevre özellikleri nedeniyle, arıcılık faaliyetleri bakımından Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en elverişli sahalarından birini oluşturur. Ne var ki çeşitli nedenlere bağlı olarak, sahada arıcılıkla uğraşan çok az (40-50 kadar) yerli arıcı bulunmaktadır. İlçenin arıcılık bakımından zengin potansiyeli, daha çok gezgin arıcılık yapanlar tarafından değerlendirilmektedir. Bunun yanında sahada yaşanan sosyal olaylar nedeniyle uzunca bir süre, gezgin arıcılar da yöreye gelememiştir. İlçeye Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen onlarca arıcı, her yıl Haziran-Eylül arasında üç ayı aşkın bir süre Karlıova’da arılarını beslerler. İlçeye 2004 yılında 20, 2006 yılında ise 30’dan fazla gezgin arıcı gelmiştir. Ayrıca 2006 yılında sahaya getirilen koloni sayısı da 6000 kadardır.

Kuşkusuz ilçedeki arıcılık potansiyelinin, yöre insanı tarafından kullanılması durumunda, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu nedenle yörede arıcılığın geliştirilmesi için eğitici kurslar, pazarlama, kredi ve kooperatifleşme konusunda bir an önce girişimlere başlanılmalı ve arıcılığın yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

 Anahtar Kelimeler: Karlıova, bitki, bal, arı, arıcılık.

AbstractKarlıova county  is one of the most useful areas of Eastern Anatolia Region and Turkey as regards beekeeping with its natural environmental characteristics. However, due to various reasons very few (about 50-60) local beekeepers carry out business in the region. The potential of the region is mostly utilized by itinerant beekeepers. Besides, itinerant beekeepers could not utilized the region for a long time due to the social occurences in the region. Beekeepers from different parts of Turkey keep their lives in the region for more than three months between June and September. More than 20 beekeepers stayed in the town in 2004 and more than 30 in 2006. The number of colonies brought to the region in 2006 is 6000.Of course, the economy of the region will benefit a lot of beekeeping activites are carried on properly. For this reason such activites as training courses marketing, finance and co-operation must be provided.  Key words: Karlıova, plant, honey, bee, bee-keeping.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/