Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 2 (2010) 10-14 YAŞ ÇOCUKLARDA TENİS BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ /EVALUATİON OF FACTORS AFFECTED ON İMPROVEMENTS OF THE TENNİS SKİLLS İN CHİLDREN 10-14 YEARS OLD Öz   PDF
Burçin Ölçücü, Abdullah Canikli, Yavuz Selim Ağaoğlu, Ali Erzurumluoğlu
 
Cilt 9, Sayı 2 (2007) 12-13 YAŞ GREKO-ROMEN GÜREŞÇİLERİNİN VÜCUT YAĞ YÜZDESİ, KUVVET, ESNEKLİK, AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇ ÖZELLİKLERİNİN BİR SEZONLUK DEĞİŞİMLERİ Öz   PDF
Recep Kürkçü, Erkan Çalışkan, Ahmet Şirinkan, Sertaç Erciş
 
Cilt 1, Sayı 3 (2001) 12-14 YAŞ ERKEK ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN FİzİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİsİ / EFFECTS OF EXERCISE ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF 12-14 YEARS AGE BOYS Öz   PDF
Recep Kürkçü, Fatih Hazar, Abdullah Canikli, Erkan Çalışkan
 
Cilt 12, Sayı 2 (2010) 12-14 YAŞ GRUBU BASKETBOL OYUNCULARININ ÇABUKLUK VE SIÇRAMA YETİLERİNE FARKLI KUVVET ANTRENMANLARININ ETKİSİ / THE EFFECT OF THE DIFFERENT STRENGTH TRAINING ON QUICKNESS AND JUMPING ABILITIES OF BASKETBALL PLAYERS BETWEEN 12 AND 14 AGE GROUP Öz   PDF
Ali Kızılet, Osman Atılan, İbrahim Erdemir
 
Cilt 5, Sayı 2 (2003) 15-16 YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERİNE UYGULANAN MODEL ANTREMAN PROGRAMININ KUVVET VE DAYANAKLILIIĞIN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI / ARESEARCH ON EFFECTS OF MODEL TRAINING PROGRAMME THAT ıs USED ON 15-16 AGES WRESTLERS' STRENGTH AND ENDURANCE DEVELOPME Öz   PDF
Ramiz Arabacı
 
Cilt 8, Sayı 4 (2006) 15-17 YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERİN ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN SEZONSAL DEĞİŞİMİ / SEASONAL CHANGES ON SOME ANTROPOMETRICAL CAHARACTERISTICS OF WRESTLERS AGED 15-17 YEARS Öz   PDF
İbrahim Cicoğlu, Recep Kürkçü, Hüseyin Eroğlu
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) 18-25 YAŞ GRUBU BAYANLARDA DİNAMİK GERDİRME EGZERSİZLERİNİN ESNEKLİKLERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF DINAMIC STRECHING EXERCISES TO THE FLEXBILITY OF THE FEMALES 18-25 AGE GROUPS Öz   PDF
Emra Döver, Recep Kürkçü, Mustafa Yeniçeri, Süleyman Can
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) 2. LİG FUTBOL TAKIMINDA HAZIRLIK SEZONU ÖNCESİ-SONRASI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON THE PHYSICAL AND PLYSIOLOGY PARAMETERS ON THE BEFORE&AFTER OF THE PRE-SEASON IN THE 2. LEAGUE SOCCER TEAM Öz   PDF
Nurtekin Erkmen, Turgut Kaplan, Halil Taşkın
 
Cilt 6, Sayı 4 (2004) 2. YILDIZLAR AVRUPA SERBEST VE GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI MÜSABAKA ANALİZİ / COMPETITION ANALYSIS OF 2. JUNIOR EUROPEAN FREE-STYLE AND GRECO-ROMAN CHAMPONSHIPS Öz   PDF
O. İmamoğlu, T. Atan, Ş. Kolukısa, M. Kaldırımcı, N. F. Kishalı
 
Cilt 6, Sayı 1 (2004) 2001-2002 FUTBOL SEZONUNDA TÜRKİYE 1. SÜPER LİGiNDE ATILAN GOLLERİN İNCELENMESİ / THE STUDY OF GOALS SCORED IN TURKISH SUPER LEAGUE IN 2001-2002 FOOTBALL SEASON Öz   PDF
M. Doğan, A. Doğan, A. Alkan
 
Cilt 11, Sayı 3 (2009) 20-40 YAŞ ARASI ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SPOR YAPMALARINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ(SİVAS İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) / THE STUDY OF FACTORS EFFECTING DOING SPORTS OF WORKİNG AND NONWORKING WOMEN AGED BETWEEN 20-40 Öz   PDF
Gülsen Tatar, Erdoğan Tozoğlu, Zekai Pehlivan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999) 21. YÜZYILDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NASIL OLMALI? Öz   PDF
Süleyman Can, Şendil Can
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) 3. LİG FUTBOL TAKIMINDA HAZIRLIK SEZONU ÖNCESİ-SONRASI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON THE PHYSICAL AND PHYSIOLOGY PARAMETERS ON THE BEFORE&AFTER OF THE PRE-SEASON IN THE 3. LEAGUE SOCCER TEAM Öz   PDF
Nurtekin Erkmen, Turgut Kaplan, Halil Taşkın
 
Cilt 10, Sayı 4 (2008) 35. DÜNYA SERBEST STİL GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA GÜREŞÇİLERİN TEKNİK VE TAKTİK UYGULAMALARININ LATERALİTE, SIKLE VE TUR SAYISI FAKTÖRÜNE BAĞLI ANALİZİ Öz   PDF
Mehmet Akif Ziyagil, Resul Çekin, M. Ertuğrul Öztürk, Mustafa Baş, Yakup Paktaş
 
Cilt 6, Sayı 1 (2004) 46. DÜNYA GREKOROMEN VE 35. DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI MÜSABAKA TEKNİK ANALİZİ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPETITION ANALYSIS OF 46. WORLD GRECO-ROMAAN AND 35. WORLD FREE-STYLE WRESTLING CHAMPIONSHİPS Öz   PDF
Ş. Kolukısa, O. İmamoğlu, M. A. Ziyagil, N. F. Kishalı
 
Cilt 6, Sayı 3 (2004) 49. AVRUPA GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI MÜSABAKA TEKNİK ANALİZİ / COMPETITION TECHNIGUE ANALYSIS OF 49. EUROPAN GRECO-ROMAN WRESTLING CHAMPIONSHIP Öz   PDF
Ş. Kolukısa, M. A. Ziyagil, O. İmamoğlu, N. F. Kishalı
 
Cilt 10, Sayı 3 (2008) 50 YAŞ VE ÜZERİ EMEKLİ İNSANLARIN, SERBEST ZAMANLARINDAKİ ALIŞKANLIK VE DAVRANIŞLARI (ERZURUM ÖRNEĞİ) / HABITS AND ATTITUDES OF RETIRED PEOPLE AGED 50 AND OVER IN WASTING THEIR LEISURE TIME (THE CASE OF ERZURUM) Öz   PDF
Ahmet Şirinkal, Erkan Çalışkan, Kerim Gündoğdu, Seher Şirinkal
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) 6 HAFTALIK HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMANLARININ PROFESYONEL FUTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE FiZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF 6 WEEKS PREPARATION PHASE TRAINING ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PROFFESSIONAL SOCCER PLAYERS Öz   PDF
İbrahim Cicioğlu, Yücel Ocak, Mehmet Günay
 
Cilt 4, Sayı 1 (2002) 633. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNE KATILAN GOREŞÇiLERiN BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ / SOME ANTHROPOMETRYCAL FATURES OF THE WRESTLERS WHO PARTIPATED TO THE 633 th KIRKPINAR GRESED WRESTlLING CHAMPION-SHIP Öz   PDF
Cemali Çankaya, Seydi Karakuş, İhsaniye İkiz, Cengiz Akça, Aygül Akça
 
Cilt 6, Sayı 4 (2004) 8. HAFTA UYGULANAN PLYOMETRİK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERİN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA ETKİSİ Öz   PDF
Murat Kaldırımcı, Abdullah Canikli, N. Fazıl Kishalı
 
Cilt 9, Sayı 4 (2007) ADÖLESAN GÜREŞÇİLERDE EGZERSİZLİN REAKSİYON SÜRESİNE ETKİLERİ / THE EFFECT OF EXERCISE ON THE REACTION TIME OF ADOLESENCENT WRESTLERS Öz   PDF
Recep Kürkçü, Erkan Çalışkan, Ahmet Şirinkan, Sertaç Erciş
 
Cilt 10, Sayı 4 (2008) ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARDA DÖRT HAFTALIK SÜRAT EGZERSİZLERİNİN NİTRİK OSİT (NO) SEVİYESİNE KRONİK ETKİSİ / THE CHRONIC EFFECT OF FOUR WEEKLY SPEED EXERCISE FOR ALPINE SKIERS TO THE LEVEL OF NITRIC OXIDE Öz   PDF
Murat Taş, Fatih Kiyici, Necip Fazıl Kishali
 
Cilt 12, Sayı 1 (2010) ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARINDA SÜRAT EGZERSİZLERİ SONRASI KAN ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / ASSESSMENT OF SOME ANTIOXIDANT LEVELS IN ALPINESKIERS AFTER SPRINT EXERCISES Öz   PDF
Fatih Kıyıcı, Necip Fazıl Kishalı
 
Cilt 11, Sayı 3 (2009) AMATÖR VE PAF LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN KİŞİLİK TİPLERİ VE SÜREKLİ ÖFKE-ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATION OF PERSONALITY TYPE AND TRAITH ANGER - TYPES OF EXPRESSIONS OF SOCCER PLAYERS WHO PLAY IN AMATEUR AND YOUTH SOCCER LEAGUES Öz   PDF
Mustafa Yıldız
 
Cilt 10, Sayı 3 (2008) ANKARA İLİ BİRİNCİ LİG TAKIMLARINDA OYNAYAN BAYAN VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ / A STUDY ON CERTAIN PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS IN ANKARA VOLLEYBALL FIRST LEAGUE Öz   PDF
H. Uğut Önder, Serdar Eler
 
Cilt 8, Sayı 1 (2006) ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ / THE TOBACCO AND ALCOHOL CONSUMPTION HABITS OF ANKARA UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS Öz   PDF
Gürkan Yılmaz, Serkan İbiş, Baki Yılmaz, Tarık Sevindik
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) ANKARA'DA ÇEVİK KUVVET BİRİMİNDE GÖREV YAPAN POLİSLERİN BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / An İnvestigation about policeman's who works in Nimble Pover Unit in Ankara sporer time. Öz   PDF
Kemal Filiz, Nurettin Özkökeli
 
Cilt 7, Sayı 2 (2005) ARTİSTİK CİMNASTİKÇİLERDE FARKLI ISINMA SÜRELERİNİN AKUSTİK VE OPTİK REAKSİYON SÜRELERİNE ETKİSİ Öz   PDF
H. Çoknaz, G. Veli, Ş. Türkdoğan
 
Cilt 8, Sayı 3 (2006) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNDEN, LİSANI OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON ACADEMIC SUCCESS BETWEEN THE LICENCED OR NON-LICENCED STUDENTS ATATÜRK UNIVERSITY, Öz   PDF
Ahmet Şirinkal, Seher Şirinkal, Murat Kaldırımcı, Erkan Çalışkan, Dursun Katkat
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE EGZERSİZ ESNASINDATEK TARAFLI ZORLU BURUN SOLUNUMUNUN KARDİVOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Erkan Çalışkan, Sedat Akar, Ali Erzurumluoğlu
 
Cilt 10, Sayı 4 (2008) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER / LEVEL OF WORK SATISFACTION OF ACADEMIC STAFF IN ATATURK UNIVERSİTY AND AFFECTING FACTORS Öz   PDF
Ümit Yetiş, Dursun Katkat, Yasemin Bakıcı
 
Cilt 4, Sayı 1 (2002) ATATURK ÜNİVERSİTESİ'NDE OĞRENİM GÖREN KIZ OĞRENCİLERİN SPOR YAPMA ALIŞKANLlKLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATING OF MAKING-SPORT HABITS OF THE GIRL STUDENTS HAViNG EDUCATION IN ATATURK UNIVERSITY Öz   PDF
Ahmet Haktan Sivrikaya, Ülkü Tortop
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) ATLETİZM ATMA BRANŞLARIYLA UĞRAŞAN SPORCULARIN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / THE ANALYSIS OF THE LEVEL OF NUTRITION KNOWLEDGE OF SPORTSMEN DEALTH WITH THROWN BRANCHES OF TRACK AND FIELD Öz   PDF
Mustafa Akıl, Ümit Gürbüz
 
Cilt 6, Sayı 1 (2004) BASKETBOL ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI FİNAL VE YARI FİNAL MÜSABAKASI OYNAYAN TAKIMLARIN MAÇ ANALİZLERİ / THE GAME ANALYSIS OF TEAMS WHO PLAYED SEMI-FINAL AND FINAL CENTEST IN THE TURKISH CUP OF MEN Öz   PDF
Yalçın Taşmektepligil, Fatih Şenduran, Faruk Albay, Özgür Bostancı
 
Cilt 9, Sayı 2 (2007) BASKETBOL HAKEMLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI / COPING STYLE AND SOURCE OF STRESS AMONG TURKISH BASKETBALL REFEREES Öz   PDF
Rıdvan Ekmekçi
 
Cilt 5, Sayı 3 (2003) BASKETBOL OYNAYAN ERKEK MENTAL RETARDE ÇOCUKLARA BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRLILMASI / lNVESTIGATION OF SOME MOTORIC CHARACTERISTICS OF MENTALLY RETARDED BOYS PLAYING BASKETBALL Öz   PDF
Hakkı Çoknaz, Yeşer Eskicioğlu, Önder Şemsek
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) BAYAN BASKETBOLCULARIN BESLENME BİLGİSİ VE ALlŞKANLlKLARI / NUTRITIONAL KNOWLEDGE AND HABITS OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS Öz   PDF
Atilla Pulur, İbrahim Cicioğlu
 
Cilt 8, Sayı 3 (2006) BAYAN GÜREŞÇİLERİN UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN MÜSABAKA BAŞARILARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI / INVESTIGATE THE EFFECT OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVEL O FEMALE WRESTLERS ON CAMPETITION PERFORMANCE Öz   PDF
Erkan Faruk Şirin, Gökhan Bayraktar
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000) BAYAN JUDO MiLLi TAKIM SPORCULARINDA BAZI ANTROPOMETRiK VE FiZYOLOJiK PARAMETRELERiN iNCELENMESi Öz   PDF
Osman İmamoğlu, Mehmet Çebi, N. Fazıl Kishalı, Taner Tunç
 
Cilt 11, Sayı 1 (2009) BAYAN TEKVANDOCULARDA KAMP DÖMENİNİN BAZI SOLUNUM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF CAMP TERM ON SOME RESPIRATION PARAMETERS IN FEMALE TAEKWONDOERS Öz   PDF
Evrim Çakmakçı, Vedat Çınar, Ekrem Boyalı
 
Cilt 6, Sayı 3 (2004) BAYAN VE ERKEK SPORCULAR İLE SEDANTERLERDE SİGARANIN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF CIGARETTES SMOKING ON THE BONE DENSITY OF THE MALE AND FEMALE ATHLETS WITH SEDANTERY Öz   PDF
A. Canikli, M. Kaldırımcı
 
Cilt 9, Sayı 3 (2007) BAYANLARA UYGULANAN FARKLI ISINMA TÜRLERİNİN BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF DIFFERENT WARM-UP VARIETIES APPLIED TO FEMALE ON PERFORMANCE VALUES Öz   PDF
Ulviye Ateşoğlu
 
Cilt 7, Sayı 4 (2005) BAZI STRESÖRLERİN AMATÖR FUTBOLCULARIN MÜSABAKA PERFORMANSLARINA ETKİLERİ / THE EFFECTS OF VARIOUS STRESSORS ON COMPETITION PERFORMANCE OF AMATEUR FOOTBALLERS Öz   PDF
C. Çankaya, M. Doğan, M. Gıcıroğlu
 
Cilt 6, Sayı 3 (2004) BEBEK BESLENMESİ / FEEDING BABY Öz   PDF
M. Atasever, G. Adıgüzel
 
Cilt 10, Sayı 1 (2008) BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF INTERNET USING ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES Öz   PDF
İdris Yılmaz
 
Cilt 10, Sayı 3 (2008) BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ / THE COMMUNICATION SKILL LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER CANDIDATES Öz   PDF
İdris Yılmaz, Zafer Çimen
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001) BEDEN EGİTİMİ ÖGRETMENİ OLARAK PRATİK OLARAK YAPTIGINIZ SINAVLARDA PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ EGİTİMİNDEN YARARLANDINIZ MI? Öz   PDF
Kemal Özözlü
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) "BEDEN EGİTİMİ ÖGRETMENLERİ, BEDEN EGİTİMİ DERSLERİNİ İŞLERKEN KENDİLERİNİ HANGİ ALANLARDA YETERLİ GÖRÜYORLAR." ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Kemal Özözlü
 
Cilt 7, Sayı 1 (2005) BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN 'SPOR FEDERASYONLARI İL TEMSİLCİLER' İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Bilal Çoban, Eyyüp Yıldırım
 
Cilt 9, Sayı 4 (2007) BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (BATMAN İL ÖRNEĞİ) / THE STUDY ABOUT PHISCAL EDUCATION TEACHER'S LEVELS OF ANXIETY FORM THE ASPECT OF A NUMBER OF MODIFIERS (SAMPLE BATMAN) Öz   PDF
Özden Taşğın, Murat Tekin, Emin Altınok
 
Toplam 258 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1302-2040