Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Tetra (Cotinus coggygria) ve Defne (Laurus nobilis) Bitkilerinin Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) Büyümeyi Teşvik Edici Etkileri /Growth promoting effect of tetra (Cotinus coggygria) and laurel (Laurus nobilis) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Öz   PDF
Soner Bilen, Aslı Müge Bilen
 
Cilt 26, Sayı 1 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Toprak Kalite İndeks Parametrelerinin Tarım ve Mera Alanlarında Farklı Topoğrafik Pozisyonlara Bağlı olarak Değişimi/Change of Soil Quality Index Parameters Depending on Topographic Positions in Different Agricultural and Grazing Lands Öz   PDF
Banu Kadıoğlu, Mustafa Yıldırım Canbolat
 
Cilt 16, Sayı 1 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Toprak Đsleme Sistemlerinin Önemli Bazı Toprak Kalite Kriterlerine Olan Etkileri/The Effects of Soil Tillage Systems on the Some Soil Quality Criterions Öz   PDF
Sefa Altıkat, Ahmet Çelik
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Tortum-Uzundere Yöresinde Bulunan Alabalık İşletmelerinde Maliyet ve Karlılık Analizi/Cost and Profitability Analysis of Trout Farming ın Tortum-Uzundere District Öz   PDF
Okan Demir, Semiha Kızıloğlu
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Trabzon İli Beşikdüzü İlçesinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi/Determining of Fish Meat Consumption Habits in Besikduzu District of Trabzon Province Öz   PDF
Ahmet Semih Uzundumlu, Esra Dinçel
 
Cilt 25, Sayı 2 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Tüketicilerin Açık Süt Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği/Analysis of Factors Affecting Consumers in Raw Milk Consumption: The Case Study of Erzurum Öz   PDF
Ahmet Semih Uzundumlu, Avni Birinci
 
Cilt 28, Sayı 1 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi/Economic Analysis of Garlic Market in Turkey Öz   PDF
Emine Aşkan, Vedat Dağdemir
 
Cilt 14, Sayı 1 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi TÜRKiYE su ÜRÜNLERI ÜRETIMININ EKONMiK VE YAPiSAL ANALiZI/Economical and Structural Analysis of Aquacuiture of Turkey Öz   PDF
Okan Demir, Adem Yavuz Sönmez
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Türkiye'de Sebze Üretim ve Tüketimindeki Degisme, Gereksinim ve Projeksiyon/The Evaiuation of Production (Submit) and Consumption (Demand) in Vegetables in Turkey Öz   PDF
İsmail Güvenç, Haluk Çağlar Kaymak
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Türkiye’de Fındık Üretim Alanlarının Artmasında Desteklemelerin Etkisi/Effect of Agricultural Supports on the increase of Turkey Hazelnut Production Areas Öz   PDF
Selma KAYALAK, Ahmet ÖZÇELİK
 
Cilt 16, Sayı 1 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Türkiye’nin Değisik Yörelerinden Toplanan Yonca Ekotiplerinin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma/A Study on Determınıng Some of the Morphologıcal Characterıstıcs of Alfalfa Ecotypes Collected from Varıous Regıons of Turkey Öz   PDF
Meryem Yeşil, Süleyman Şengül
 
Cilt 17, Sayı 2 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Ülkemiz Kültür Balıkçılığının Seyri, Balık Tüketimine Etkileri ve Bölgesel Farklılıklar/ Current progress of fish culture, its effects on fish consumption and Regional difference in Turkey Öz   PDF
Adem Yavuz Sönmez, Olcay Hisar, Telat Yanık
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Uzundere Vadisi Tarimsal Faaliyetlerinin Peyzaj Çesitliligine Etkileri/EtTects on Landscape Diversity of Agricultural Activites Of Uzundere District and Its Surroundings Öz   PDF
Faris Karahan, Tuba Orhan
 
Cilt 19, Sayı 2 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Van İli Gevaş İlcesinde Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları / Current Situation and Problems of Forage-Producing Farms in Gevas Distinct of Van Öz   PDF
Kasım Şahin, Bilal Keskin
 
Cilt 27, Sayı 2 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Yarasa Gübresinin Tarımda Kullanılma Olanakları/Bat Guano in Agricultural Production Öz   PDF
Kevser Karagöz
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi/ The Effects of Ensiling Wet Sugar Beet Pulp with Some Fruit Pomace on Silage Quality, Ener Öz   PDF
İsmail ÜLGER, Mahmut KALİBER, Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, Yusuf KONCA
 
Cilt 27, Sayı 2 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi/Evaluation of Some of Physical and Chemical Characteristics of Yayladağı Irrigation Pond (Hatay) Öz   PDF
Ekrem Mutlu, A. Yalçın Tepe
 
Cilt 19, Sayı 2 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Yerlesim Sıklığının Kafeste Yetistirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi / Effects of stocking density on some egg quality parameters in caged Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) Öz   PDF
Ali Karabayır, Onur Uzun, Güner Çakır
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri/The Effects of Side and Fertilization on Grazing Capacity of Rangeland Öz   PDF
Mahmut Daşcı, Binali Çomaklı, Tuncay Öner
 
Cilt 24, Sayı 1 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Bakır Sülfat İlavesinin Karaciğer, But ve Göğüs Dokularının Mineral İçerikleriÜzerine Etkisi/ Effects of Different Levels of Dietary Cupper Sulfate Supplementation on Mineral Contents in Liver, Breast and Th Öz   PDF
Adem Kaya, Hatice Kaya, Şaban Çelebi, Muhlis Macit, Necati Utlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi YUMURTACI TAVUK YEMLERİNE İLAVE EDİLEN KEKİK OTUNUN (Thymus Vulgaris) YUMURTA SARISI VE KAN SERUMUNDA TRİGLİSERİD VE KOLESTEROL ORANI İLE DIŞKIDA E.COLİ YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Ş. Canan Bölükbaşı, M. Kuddusi Erhan, Ayşegül Çarbaş
 
Toplam 121 ögeden 101 - 121 arası << < 1 2 3 4 5 


ISSN: 1307-3311