Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Orman, Mera ve Çayır Bitki Örtüsü Altında Gelişen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri/Some physical and chemical properties of soil profiles under the forest, pasture and meadow vegetation in Kuzgun Dam Lake Basi Öz   PDF
Turgay Dindaroğlu, Mustafa Yıldırım Canbolat
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Length-Weight and Length-Length Relationships of The Bluefish Pomatomus saltarix (Linnaeus. 1766) Population in the South Marmara Sea of Turkey/Lüfer Balığı Pomatomus saltatrix (Linnaeus. 1766)’nın Güney Marmara Populasyonuna Ait Örneklerin Boy-Ağırlık ve Öz   PDF
Habib Bal, Telat Yanık, Dilek Türker
 
Cilt 20, Sayı 1 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Levamizolün Bazı Balık Türlerinde Hastalıklara Karşı Direnç ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri/Effect of Levamisole on the Immune Response and Disease Resistance of Some Fish Species Öz   PDF
Mehtap Bayır, Telat Yanık
 
Cilt 17, Sayı 2 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Mersin Erdemli İlçesindeki Sera İşletmelerinde Kullanılan Pülverizatörlerin Durumu ve Sorunları/ Situation and Problems of Sprayers Used in Greenhouse Farms in Mersşn-Erdemli Öz   PDF
Bünyamin Demir, İsmail Öztürk
 
Cilt 24, Sayı 1 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Mersin İli Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Makina Ekipman Desteklerinin Yıllara Göre Değişimi/Change of Machinery Equipment Supportings in Accordance with Years in the Rural Development Investment of Mersin Province Öz   PDF
Bünyamin Demir
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Mersin İli Tarımsal Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli/Agricultural Biomass Energy Equivalent Potential of Mersin Province Öz   PDF
Bünyamin DEMİR, Zeynel Abidin KUŞ, Hasan Ali İRİK, Necati ÇETİN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu/Projectıon of Technology Usage in Agriculture of Mersin Province Öz   PDF
Bünyamin Demir
 
Cilt 20, Sayı 1 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Morkaraman ve İvesi Yapağılarının Bazı Morfolojik Özellikleri/Some Morphologic Characteristics of Redkaraman and Awassi SheepWool Öz   PDF
Elmas Topal, Hakkı Emsen
 
Cilt 26, Sayı 1 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Organik Koyun Yetiştiriciliği/Organic Sheep Farming Öz   PDF
Ümit Yavuzer
 
Cilt 13, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi ORGANİK TARIM, ORGANİK BALIKÇILIK VE ÜLKEMİZİN YAPILSAL ANALİZİ/Organic Agriculture, Organic Fish Culture and Structural Analysis of Turkey Öz   PDF
Adem Yavuz Sönmez, Olcay Hisar, Gökhan Arslan
 
Cilt 17, Sayı 2 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Pamukta (G. hirsutum L.) Farklı Tuz Konsantrasyonlarının In Vitro Koşullarda Fotosentetik Pigmentler Üzerine Etkisi/In Vitro Effect of Different Salt Concentration on Photosynthetic Pigments From Cotton (G. hirsutum L.) Öz   PDF
bahri İzci
 
Cilt 13, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi PATATES (Solanum tuberosum L.)'İN ÇELİKLE ÜRETİMİ ve UYGULAMA TEKNİĞİ/Stem Cutting Production of Potato and Application Method Öz   PDF
Erdoğan Öztürk, Taşkın Polat, Zühal Kavurmacı
 
Cilt 12, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi RAKIMIN MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞNDE ÖNEMİ VE ETKİLERİ Öz   PDF
Rafet Aslantaş, Halil Karakurt
 
Cilt 19, Sayı 2 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Robotlu Sağım Sistemleri / Robotic Milking Systems Öz   PDF
Bünyamin Demir, İsmail Öztürk
 
Cilt 12, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi ŞAH GÖLÜ (AŞKALE) SULARININ FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BURADA YAŞAYAN ALABALIKLARIN (Salmo trutta L.) BİYO-EKOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Öz   PDF
Halil Baltacı, M.Sıtkı Aras, Adem Yavuz Sönmez
 
Cilt 19, Sayı 2 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Samsun’da Yaygın Olarak Kullanılan Pestisitlerin Sağlığa ve Çevreye Etkileri / The Health and Environmental Effects Of The Pesticides Commonly Used In Samsun Öz   PDF
Behice Yavuz Erdoğan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Sigir Besiciligi Isletmelerinin Basarisizliginda Etkili Faktörlerin Analizi: Erzurum Ili Örnegi/Analysis of Factors AfTecting on Failure of Catlle Fattening Farms: Case Study of Erzurum Province Öz   PDF
Yavuz Topcu, A. Semih Uzundumlu, Semiha Kızıloğlu
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA Bölgesi Örneği/Analysis of The Factors Affecting The Cooperative Membership of The Cattle Enterprises: The Case of TRA Region Öz   PDF
Nur Ertek, Nuray Demir, Adem Aksoy
 
Cilt 20, Sayı 1 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Siyah Neon Tetra (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) Larvalarının Allometrik Gelişimi/Allometric Growth ın Black Neon Tetra (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) Larvae Öz   PDF
Pınar Çelik, İhsan Çelik, Şükran Cirik
 
Cilt 25, Sayı 2 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Study on Red Lentil Genotypes For Drought And Cold Tolerance And Yield Components/Kırmızı Mercimeklerde Kurağa ve Soğuğa Tolerans ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
B. Tuba Biçer, Abdurrahim Yılmaz
 
Cilt 16, Sayı 1 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Su Sıcaklığının Balık Yetiştiriciliğine Etkisi/Effects of the Water Temperature on Fish Production Öz   PDF
Suat Dikel
 
Cilt 13, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi TARIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI)/The Derivatives Exchange for Making the Agriculture Sector Devolop Öz   PDF
Mehmet Faruk Çatal
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Tarım Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi/The Significance and Position of Agricultural Sector in the Country's Economy Öz   PDF
Ahmet Semih Uzundumlu
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Tarimsal Kalkioma Kooperatifi Ortagi Olan ve Olmayan Süt Sigircihgi Isletmelerinin Mevcut Durum Analizi/The Analysis of Pres~nt Case of Dairy Farms Membered with and without Agricultural Development Cooperative Öz   PDF
Emine İkikat Tümer, Hediye Kumbasaroğlu
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Taze ve Depolanmış Kastamonu Yaş Tarhanasının Mikrobiyolojik Kalitesi/Microbiological Quality of Fresh and Stored Kastamonu Wet Tarhana Öz   PDF
Nilgün ÖZDEMİR, Latife Betül ALKAN, Ahmet Hilmi ÇON
 
Toplam 121 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1307-3311