Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 24, Sayı 1 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Ekolojik Yumurta ile Endüstriyel Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Tokat İl Merkez Örneği/A Research on Determining Ecological and Industrial Egg Consumption Preferences: The Case of Tokat Central Province Öz   PDF
Rüveyda Kızıloğlu, Halil Kızılaslan, Gamze Dölek
 
Cilt 24, Sayı 1 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzincan İli Büyükbaş Hayvan Varlığı, Sorunları ve Çözüm Önerileri/Bovine Existence and Solution Offers of the Problems Related to Animal Breeding of Erzincan Province Öz   PDF
Esra Gürsoy, Muhlis Macit
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum Ekolojik Kosullarinda Bazi Patates (Solanum tuberosum L.) Çesitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi/Determination of Some Quality Properties of Potato Cultivars under Erzurum Ecological Conditions Öz   PDF
Taşkın Polat, Erdoğan Öztürk, Zühal Kavurmacı, Kemalettin Kara
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum İli Büyükbaş Hayvancılığının Durumu Ve Gelişmesine Yönelik Öneriler/ Situation of the Cattle Production in Erzurum Province and Some Suggestions for Its Improvement Öz   PDF
Rıdvan Koçyiğit, Recep Aydın, Abdulkerim Diler
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı/Socio-Economic Structures of Cattle Enterprises in Hınıs District of Erzurum Province Öz   PDF   Uzak
Olcay Güler, Recep Aydın, Mete Yanar, Abdulkerim Diler, Rıdvan Koçyiğit, Mehmet Avcı
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum İli Tarım İşletmelerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Araştırılması Üzerine Bir Araştırma /A Study on Investigatıon of the Some Socioeconomic Attributes of the Farm Enterprises in Erzurum Öz   PDF
Okan DEMİR, Zinnur GÖZÜBÜYÜK
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum İlinde En Uygun İçme Suyu Tercihinin Belirlenmesi/Determining of the Best Drinking Water Preference in Erzurum Province Öz   Uzak   PDF
A. Semih Uzundumlu, Özden Fakıoğlu, Mine Köktürk, Tuncay Temel
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu Ve Potansiyeli/The Station and Potantial of Small Ruminant Breeding in Erzurum Öz   PDF
Sinan Kopuzlu, Şaban Çelebi, Mehmet Akif Yörük
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması/The Comparison of Capital Structure of Owning Agricultural Machinery and Renting Machinery in The Agricultural Farms of Erzurum City Öz   PDF
Hediye Kumbasaroğlu, Vedat Dağdemir
 
Cilt 19, Sayı 2 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum Tarım İl ve İlce Müdürlüklerinde Calışan Yayım Elemanlarının Sosyal ve Mesleki Niteliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / A Study On Determining The Socio-Economic And Professional Qualifications Of Personnel Employed In Agricultural Dire Öz   PDF
Tuğba Erem Kaya, Ayşe Sezgin, Tecer Atsan
 
Cilt 26, Sayı 1 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum’un Hınıs İlçesi Çevresindeki Küçük Ölçekli İşletme Tank Sütlerinden Alınan Çiğ Süt Örneklerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi/Determination Of Some Quality Characteristics of Raw Cow Milk on Smallholder Dairy Farms in Hinis District of Öz   PDF
Abdulkerim Diler, Alper Baran
 
Cilt 27, Sayı 2 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Eskişehir İli Tarım İşletmelerinde Traktör Kullanımına İlişkin Masraf Unsurlarının Tespiti/The Determination of Cost Components Regarding Tractor Use in Farms in Eskisehir Province Öz   PDF
Neşe Altıntaş, Ahmet Özçelik
 
Cilt 28, Sayı 1 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Factors Affecting Rural Women in Adopting Agricultural Innovations on Animal Breeding: The Case of TRA1 Region/Kırsal Kadınların Hayvan Islahında Tarımsal Yenilikleri Benimsemesini Etkileyen Faktörler: TRA1 Bölgesi Örneği Öz   PDF
Tecer Atsan
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Farklı Akvaryum Yemlerinin Kırmızı Kıskaçlı Yengeçlerde (Perisesarma bidens) Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkileri/Effects of Different Aquarium Feeds on Growth and Survival Rate of Red Claw Crab (Perisesarma bidens) Öz   PDF
Gürel TÜRKMEN, Onur KARADAL
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Öz   PDF
Gürkan Cebeci, Ahmet Gökkuş, Fırat Alatürk
 
Cilt 12, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi FARKLI EKİM ZAMANLARININ TURP (Raphanus sativus L.)'TA BAZI GELİŞME ÖZELLİKLERİ VE VERİME ETKİSİ Öz   PDF
Haluk Çağlar Kaymak, İsmail Güvenç
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Farklı Kafes Tiplerinin Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkileri/Effects of rearing in different cages on some egg quality in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) Öz   PDF
Ali Karabayır, Kerim Kılınç, Hasan Helvacıkara
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Ve Yem Bezelyesinin (Pisum arvense L.) Gelişimine Etkileri/Effects of Different Irrigation Levels on Growth of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.) and Field Pea (Pisum arvense L.) Öz   PDF
Sema Deniz Özel, Ahmet Gökkuş, Fırat Alatürk
 
Cilt 28, Sayı 1 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Bazı Davranış ve Temizlik Özellikleri Üzerine Etkileri/The Effects of Different Types Floor on Some Behavioural Traits and Hygiene of Brown Swiss Cows Öz   PDF
Rıdvan Koçyiğit, Naci Tüzemen
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi For a Greener Environment: Standards versus Taxes/ Daha Yeşil Bir Çevre İçin: Vergilere Karşı Standartlar Öz   PDF
Coşkun Şerefoğlu, Tecer Atsan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Tarım İçin Ekim Nöbeti Sistemleri/Crop Rotation Systems For Sustainable Agriculture İn The GAP Region Öz   PDF
Gülşah Bengisu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi GAP Bölgesinin Organik Tarım Potansiyeli ve Uygulanabilirliği/Potential of Organic Farming and Its Applications in GAP Region Öz   PDF
Gülşah Bengisu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Gecekondu Bahçelerinde Kullanılan Bitkisel Materyal ve Tercihleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Kenti Dağ (Gaziler) Mahallesi Örneği/Determination of Plant Material and Preferences in Squatter Gardens: In The Case of Dağ (Gaziler) District Öz   PDF
Serkan Özer, Neslihan Kulözü, Metin Demir
 
Cilt 14, Sayı 1 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi GEVENLERIN (Astragalus sp.) FARKLI KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMI/The Importance and the Differant Usages of Gum Tragacanth (Astraga/us sp.) Öz   PDF
Banu Kadıoğlu, Sibel Kadıoğlu, Yasemin Turan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki/The Relationship Between Amount of Egg Lipit, Egg Size and Hatchery Performance in Rainbow Trout, Brown Trout and B Öz   PDF
A.Necdet Sirkecioğlu, Abdulkadir Bayır, H. İbrahim Haliloğlu, N. Mevlüt Aras
 
Toplam 121 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1307-3311