Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması/A Comparison of the Agricultural Structure of EU Countries and Turkey Öz   PDF
Ahmet Semih UZUNDUMLU
 
Cilt 23, Sayı 2 (2012): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi AB ve Türkiye’de Hayvancılık Politikalarındaki Son Gelişmelerin Uyum Süreci Açısından Karşılaştırılması/Comparison of Recent Developments regarding Husbandry Policies in EU and Turkey in Terms of the Harmonization Process Öz   PDF
Nuray DEMİR
 
Cilt 17, Sayı 2 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri/The Effects of Heavy Metals on Plants Öz   PDF
Melih Okcu, Elif Tozlu, A.Metin Kumlay, Mücahit Pehluvan
 
Cilt 27, Sayı 2 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Alternatif Yakıt Kaynağı Olarak Biyoetanol/Bioethanol as an Alternative Fuel Source Öz   PDF
Gülşah Bengisu
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Ambalajlı Su Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği/Determination of Factor Affecting Bottled Water Comsumption: The Case of Keçiören County of Ankara Province Öz   PDF
Emine İkikat Tümer, Avni Birinci, Çağatay Yıldırım
 
Cilt 12, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi AYGIR GÖLÜ'NDEKİ (DUMLU-ERZURUM) YERLİ ALABALIKLARIN (SALMO TRUTTA L.) BAZI POPULASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA Öz   PDF
Bedri Cemal Demir, Mehmet Sıtkı Aras, Olcay Hisar
 
Cilt 12, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi BALIKLARDA BESLENME İLE KAN PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Öz   PDF
Nejdet Gültepe
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Bazı Ahududu Çeşitlerinin (Rubus ideaus L.) Oltu (Erzurum) Ekolojisine Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma / A Research on the Adapatıon of Some Rasberry (Rubus Ideaus L.) Cultivars ın Oltu (Erzurum) Ecological Conditins Öz   PDF
Mücahit Pehluvan, Muharrem Güleryüz
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Besinsel Katki Maddesi Olarak Kiillamlan Mannanoligosakkaritin Çipura Bahgimn (Sparas aarata) Büyüme, Yem Degerlendirme ve Yasama Gücü Üzerine Etkisi/Effects of Dietary Supplementation With Mannanoligosaccharide on Growth, Feed Utili~ation and Survival Ra Öz   PDF
Nejdet Gültepe, Belgin Hoşsu
 
Cilt 13, Sayı 2 (2007): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi BİTKİ ISLAHINDA YAPAY MELEZLEMENİN TEKNİK ESASLARI Öz   PDF
Atilla Dursun, Rafet Aslantaş
 
Cilt 24, Sayı 1 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Buzağı Yetiştiriciliğinde Buzağı Barınaklarının Önemi /The Importance of Stall in the Rearing Calf Öz   PDF
Selçuk Özyürek, Rıdvan Koçyiğit, Naci Tüzemen
 
Cilt 25, Sayı 2 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Çanakkale Atikhisar Barajı’ndan Yakalanan Turna Balığı (Esox lucius L, 1758) Dokularında Bazı Metallerin Belirlenmesi/Determination of Certain Metals in Tissues of Pike (Esox lucius L, 1758) Caught from Atikhisar Reservoir, Çanakkale Öz   PDF
Kahraman Selvi, Hasan Kaya
 
Cilt 14, Sayı 1 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi ÇANAKKALE BOGAZI'NDAKI AEROB ve MIKROAEROFILiK BAKTERiYEL FLORANiN ARASTIRILMASI/An Investigation of Aerob and Microaerophilie Baeterial Flora in DardaneHes Öz   PDF
Nejdet Gültepe, Seyit Aydın
 
Cilt 25, Sayı 2 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Çanakkale Boğazı’nda Entegre Multitrofik Akvakültür Sistemlerde Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Ön Çalışma/A Preliminary Study on Mediterranean Mussel (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Culture Öz   PDF
Harun Yıldız, Sefa Acarlı, Selçuk Berber, Pervin Vural, Fettah Gündüz
 
Cilt 26, Sayı 1 (2014): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Çanakkale Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Lif Kalitesi Üzerine Etkisi/Different Levels of Irrigation Effects of cotton (Gossypium hirsutum L.) Fiber Quality Conditions Grown in Çanakkale Öz   PDF
Bahri İzci
 
Cilt 14, Sayı 1 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi ÇAYIR MERA YEM BITKiLERiNDE REKABET VE SÜKSESYON/Competition and Succession in Pastures, Rangeland and Forage Crops Öz   PDF
H. İbrahim Erkovan, M. Kerim Güllap, İsmail Gül
 
Cilt 25, Sayı 2 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Çeltik Üretiminde İlaçlama Başarısızlığını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği/Analysis of Factors Affecting Failure of Pesticide Used in Rise Production: The Case Study of Samsun Öz   PDF
Göksel Tozlu, Ahmet Semih Uzundumlu, Okan Gedikli
 
Cilt 24, Sayı 1 (2013): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Ceviz Ağacı Talaşı (Juglans Regia L.)’nın Krom (VI) Adsorpsiyonu Üzerine Etkileri/Effects of Walnut Tree Shavings (Juglans regia L) on Chromium (VI) Adsorption Öz   PDF
Elif Ünal Çakır, Vahdettin Tosunoğlu, Yalçın Kemal Bayhan
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Çiftçi Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği/Determination of Farmer aims with Fuzzy Pair Wise Comparison Method : The Case of Erzurum Province Öz   PDF
Emine İkikat Tümer, Avni Birinci, Bülent Miran
 
Cilt 14, Sayı 1 (2008): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi ÇİMLENME SONRASI SU STRESİ SÜRESİNİN PALANDÖKEN-97 ve KIRIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE KÖK ve GÖVDE GELİŞİMİNE ETKLERİ/Effects of Water Stress Period after Germination on Root and Shoot Growth of Palandöken-97 and Kirik Wheat Varieties Öz   PDF
Bülent Turgut, Köksal Karadaş
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi CORINE Sistemine Göre Tekirdağ İlinin AKAÖ (Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü) Özelliklerinin Analizi/Analysis of LULC (Landuse/Landcover) Characteristics of Tekirdag Province based on the CORINE System Öz   PDF
Hüseyin Sarı, Emre Özşahin
 
Cilt 20, Sayı 1 (2011): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Cost and Marketing Conditions of Broiler Production at Agricultural Plants Operating ın Aşkale and Ilıca Towns of Erzurum Province/Erzurum İli Aşkale ve Ilıca İlçelerinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinde Etlik Piliç (Broiler) Üretim Dalının Maliyet Öz   PDF
Aslı Yeni, Vedat Dağdemir
 
Cilt 17, Sayı 2 (2009): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Akış Güvenliğinin Değerlendirilmesi/Evaluation of Relıable Flow in the Scale of World and Turkey Öz   PDF
Aynur Fayrap, Aydın Balı
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Dünyada ve Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Dıs Ticaretindeki Gelismeler/Developments in Trade and Production of Sunflower in The World and Turkey Öz   PDF
Tuğba Erem Kaya, Ayşe Sezgin, Murat Külekçi, Hediye Kumbasaroğlu
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016): Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Economic Analysis of the Performance Traits in Holstein Friesian Bulls Fed Rations Including Sugar Beet Pulp at Different Levels/Siyah-Alaca Tosun Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Şeker Pancarı Posası İlavesinin Ekonomik Analizi Öz   PDF
Okan Demir, Sadrettin Yüksel
 
Toplam 121 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1307-3311