Cilt 30, Sayı 1 (2016)

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Başlıksız

İçindekiler

Makaleler

Erzurum İlinde En Uygun İçme Suyu Tercihinin Belirlenmesi/Determining of the Best Drinking Water Preference in Erzurum Province Uzak PDF
A. Semih Uzundumlu, Özden Fakıoğlu, Mine Köktürk, Tuncay Temel
Economic Analysis of the Performance Traits in Holstein Friesian Bulls Fed Rations Including Sugar Beet Pulp at Different Levels/Siyah-Alaca Tosun Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Şeker Pancarı Posası İlavesinin Ekonomik Analizi PDF
Okan Demir, Sadrettin Yüksel
CORINE Sistemine Göre Tekirdağ İlinin AKAÖ (Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü) Özelliklerinin Analizi/Analysis of LULC (Landuse/Landcover) Characteristics of Tekirdag Province based on the CORINE System PDF
Hüseyin Sarı, Emre Özşahin
Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı/Socio-Economic Structures of Cattle Enterprises in Hınıs District of Erzurum Province PDF Uzak
Olcay Güler, Recep Aydın, Mete Yanar, Abdulkerim Diler, Rıdvan Koçyiğit, Mehmet Avcı
Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA Bölgesi Örneği/Analysis of The Factors Affecting The Cooperative Membership of The Cattle Enterprises: The Case of TRA Region PDF
Nur Ertek, Nuray Demir, Adem Aksoy
Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Ve Yem Bezelyesinin (Pisum arvense L.) Gelişimine Etkileri/Effects of Different Irrigation Levels on Growth of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.) and Field Pea (Pisum arvense L.) PDF
Sema Deniz Özel, Ahmet Gökkuş, Fırat Alatürk
Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) PDF
Gürkan Cebeci, Ahmet Gökkuş, Fırat Alatürk
Erzurum İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu Ve Potansiyeli/The Station and Potantial of Small Ruminant Breeding in Erzurum PDF
Sinan Kopuzlu, Şaban Çelebi, Mehmet Akif Yörük
Günümüz Türkiye’sinde Bitkisel Yağ Açığını Kapatmada Ayçiçeğinin Önemi/The İmportance of Sunflower to Overcome Deficiency of Vegetable Oil in Turkey PDF
Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Taşkın Polat


ISSN: 1307-3311