Cilt 29, Sayı 2 (2015)

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Trabzon İli Beşikdüzü İlçesinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi/Determining of Fish Meat Consumption Habits in Besikduzu District of Trabzon Province PDF
Ahmet Semih Uzundumlu, Esra Dinçel
Mersin İli Tarımsal Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli/Agricultural Biomass Energy Equivalent Potential of Mersin Province PDF
Bünyamin DEMİR, Zeynel Abidin KUŞ, Hasan Ali İRİK, Necati ÇETİN
Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi/ The Effects of Ensiling Wet Sugar Beet Pulp with Some Fruit Pomace on Silage Quality, Ener PDF
İsmail ÜLGER, Mahmut KALİBER, Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, Yusuf KONCA
Length-Weight and Length-Length Relationships of The Bluefish Pomatomus saltarix (Linnaeus. 1766) Population in the South Marmara Sea of Turkey/Lüfer Balığı Pomatomus saltatrix (Linnaeus. 1766)’nın Güney Marmara Populasyonuna Ait Örneklerin Boy-Ağırlık ve PDF
Habib Bal, Telat Yanık, Dilek Türker
Erzurum İli Büyükbaş Hayvancılığının Durumu Ve Gelişmesine Yönelik Öneriler/ Situation of the Cattle Production in Erzurum Province and Some Suggestions for Its Improvement PDF
Rıdvan Koçyiğit, Recep Aydın, Abdulkerim Diler
For a Greener Environment: Standards versus Taxes/ Daha Yeşil Bir Çevre İçin: Vergilere Karşı Standartlar PDF
Coşkun Şerefoğlu, Tecer Atsan


ISSN: 1307-3311