Cilt 28, Sayı 1 (2015)

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir 28(B)-1

İçindekiler

Makaleler

Factors Affecting Rural Women in Adopting Agricultural Innovations on Animal Breeding: The Case of TRA1 Region/Kırsal Kadınların Hayvan Islahında Tarımsal Yenilikleri Benimsemesini Etkileyen Faktörler: TRA1 Bölgesi Örneği PDF
Tecer Atsan
Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Bazı Davranış ve Temizlik Özellikleri Üzerine Etkileri/The Effects of Different Types Floor on Some Behavioural Traits and Hygiene of Brown Swiss Cows PDF
Rıdvan Koçyiğit, Naci Tüzemen
Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi/Economic Analysis of Garlic Market in Turkey PDF
Emine Aşkan, Vedat Dağdemir
İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu/A Projection for Plant Protection Machinery of Central Anatolia Region PDF
Bünyamin Demir
Kitosan Eklenmiş Hamsi Marinatlarının Soğuk Depolanmasında Meydana Gelen Fiziksel Ve Duyusal Değişimler/Investigation of Physical and Sensory Changes during Cold Storage of Anchovy Marinades Added Chitosan PDF
Ali Eslem Kadak, Mehmet ÇELİK
Kanatlı Beslemesinde Antibiyotiklere Alternatif Olarak Kullanılan Bitki Ekstraktlarının Performans Değerleri Ve Diğer Bazı Parametreler Açısından Değerlendirilmesi/Evelation of Herbal Extracts which are Used as an Alternative to Antibiotics in Poultry Fee PDF
Muhammed Kuddusi Erhan
Kuraklığın Doğal Mera Alanları Üzerine Muhtemel Etkileri/The Possible Effects Of Drought On Natural Pastures PDF
Adnan Bilgili, Mahmut Daşcı


ISSN: 1307-3311