Cilt 27, Sayı 2 (2014)

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Eskişehir İli Tarım İşletmelerinde Traktör Kullanımına İlişkin Masraf Unsurlarının Tespiti/The Determination of Cost Components Regarding Tractor Use in Farms in Eskisehir Province PDF
Neşe Altıntaş, Ahmet Özçelik
Kırsal Alanda Tarımsal Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması: Narman İlçesi Örneği/A Field Study on Direct Income Support as Financial Support for Agriculture in Rural Area, The Case of Narman District PDF
Şerafettin Keleş, Murat Dilmaç, Arzu Tural Dikmen
Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi/Evaluation of Some of Physical and Chemical Characteristics of Yayladağı Irrigation Pond (Hatay) PDF
Ekrem Mutlu, A. Yalçın Tepe
Isırgan otunun (Urtica dioica) metanolik özütünün japon balıklarının (Carassius auratus) doğal olmayan bağışıklık yanıtı üzerine etkileri/Effects of methanolic extracts of nettle (Urtica dioica) on non-specific immune response of gold fish (Carassius aura PDF
Soner Bilen, Esra Soydaş, Aslı Müge Bilen
Kültüre Alınmış Olan Yerli Alabalık ile (Salmo trutta fario) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Münferit ve Birlikte Yetiştirilmelerinin Fayda ve Zararları Üzerine Bir Araştırma/A Research on Advantage and Disadvantage Cultured of Separate and Mix PDF
Orhan Çakıcı, Sıdki Aras
Yarasa Gübresinin Tarımda Kullanılma Olanakları/Bat Guano in Agricultural Production PDF
Kevser Karagöz
Alternatif Yakıt Kaynağı Olarak Biyoetanol/Bioethanol as an Alternative Fuel Source PDF
Gülşah Bengisu


ISSN: 1307-3311