Erzurum İlinde En Uygun İçme Suyu Tercihinin Belirlenmesi/Determining of the Best Drinking Water Preference in Erzurum Province

A. Semih Uzundumlu, Özden Fakıoğlu, Mine Köktürk, Tuncay Temel
2.651 286

Öz


Öz: Bu çalışmanın amacı, 2014 yılı içinde Erzurum merkezinde yaşayan tüketiciler için en uygun içme suyu tercihini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçelerinden toplam 400 hanehalkından alınan bilgiler kullanılmıştır. Çalışmada tüketiciler için en uygun su tercihini belirlemek için Analitik Hiyerarşi yöntemi (AHP) kullanılmıştır. Hanehalkı için içme suyu için 4 alternatif vardır. Tüketicilerin en fazla önem verdiği kriterler sırasıyla hijyen, tat, mineral içeriği, fiyat ve ulaşım kolaylığıdır. Tüketicilerin %6,38’i arıtma cihazını, %21,52’si şişe suyu, %27,18’i kaynak suyunu ve %44,92’si şebeke suyunu kullanmaktadır. Ancak verilen kriterlerin önceliğine göre hanehalkının %33,76’sı şişe suyu, %28,81’i çeşme suyunu, %19,37’si şebeke suyunu ve %18,06’sıda arıtılmış suyu tercih etmektedir. Çalışmanın sonucuna göre hanehalkı için en uygun su, şişe su olarak belirlenmiştir. Belediye şebeke suyunun tadı ile ilgili sıkıntılar devam etmektedir. Bu nedenle belediyenin suyun tadını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir. Bunun dışında arıtma cihazı ile ilgili tüketicilere bu cihazları satan firmaların bilgiler vermesi ve fiyat avantajları sağlaması gerekmektedir. Bu şekilde tüketicilere daha güvenilir su ulaştırılacaktır.

Abstract: The purpose of this study is to determine of the most suitable drinking water type for consumers in the Erzurum province in 2014. In the research, received information from total 400 households is used in Yakutiye, Aziziye and Palandoken district for this purpose. AHP is used to determine the most appropriate drinking water choice for consumers in the study. Households have 4 alternatives for drinking water. The consumers give the most important to hygiene, taste, mineral content, price and ease of transportation, respectively. Using percent of consumer for purifier, bottled, fountain and municipal mains water are 6.38, 21.52, 27.18 and 44.92, respectively. However, according to priorities of gave criteria choice percent of consumers for purifier, municipal mains water, fountain and bottled are 18.06, 19.37, 28.81 and 33.76, respectively. According to the result of the study, the most suitable drinking water for household is determined as bottled water. Anxieties relating to taste of the municipal mains water are continued. Therefore municipals must make efforts to improve about the taste of the drinking water. Also, purifier seller must information consumers about these devices and to provide required price advantages. In this way, more reliable water will be delivered to consumers.


Tam metin:

Uzak PDF