Length-Weight and Length-Length Relationships of The Bluefish Pomatomus saltarix (Linnaeus. 1766) Population in the South Marmara Sea of Turkey/Lüfer Balığı Pomatomus saltatrix (Linnaeus. 1766)’nın Güney Marmara Populasyonuna Ait Örneklerin Boy-Ağırlık ve

Habib Bal, Telat Yanık, Dilek Türker
1.015 212

Öz


Abstract: A total of 1230 specimens of bluefish Pomatomus saltatrix (Linnaeus. 1766) were collected by purse seine fishing from January to December 2014 in South Marmara Sea of Turkey. Fish size in total length ranged from 12.3 cm (minimum) in January to 43.7 cm (maximum) in May. Mean of total length 20.57±0.17 cm and mean of weight 94.74±0.41 g was calculated as. The length-weight relationships were determined for males, females, unsexed and combined sexes as W=0.102L2.9763, W=0.0105L2.9638, W=0.0152L2.8348, W=0.0107L2.9574 respectively. All fishes have been found to be isometric (b=3) growth (t test. p>0.05). The results indicated further that the length-length relationships were highly correlated (r2>0.990, p<0.001).

Key Words: Bluefish, Length-weight relationship, length-length relationship, South Marmara 

Öz: Araştırma. 2014 yılında. Ocak-Aralık arasında yürütülmüş olup bu kapsamda toplam 1230 örnek incelenmiştir. Örnekleme gırgır balıkçılığından temin edilmiştir. İncelenen örneklerin ortalama 20.5±0.17 cm total boyunda. 94.6±0.41 g ağırlığında oldukları belirlenmiştir. Güney Marmara’da yürütülen çalışmada incelenen örneklerin izometrik (b=3) büyüme gösterdikleri tespit edilmiş olup (t testi; p˃0.05), boy-ağırlık ilişkisi parametreleri dişiler için W=0.0105L2.9638. erkekler için W=0.102L2.9763. eşeyi belirlenememiş bireyler için W=0.0105L2.9638 ve toplamda ise W=0.0107L2.9574 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca boy-boy ilişkisi değerlerinin birbirleriyle son derece ilişkili olduğu tespit edilmiştir (r2>0.990, p<0.001)

Anahtar Kelimelerler: Lüfer Boy-Boy İlişkisi, Boy-Ağırlık İlişkisi, Güney Marmara Denizi 


Tam metin:

PDF