Dünyada ve Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Dıs Ticaretindeki Gelismeler/Developments in Trade and Production of Sunflower in The World and Turkey

Tuğba Erem Kaya, Ayşe Sezgin, Murat Külekçi, Hediye Kumbasaroğlu
2.286 1.082

Öz


Özet: Bu çalısmada, 1980-2008 yılları 5 er yıllık dönemlere ayrılarak Dünyada ve Türkiyede ayçiçeğinin ekim alanı, üretim miktarı, verim ortalamaları ve dıs ticareti verilmistir.Ayçiçeği üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkeler Rusya, Ukrayna ve Arjantin'dir.Ülkemizin, dünya ayçiçeği üretiminden aldığı pay ise %3'tür. Ele alınan dönemler boyuncadünya ayçiçeği üretim miktarı, ekim alanlarındaki gelismelere bağlı olarak artıs göstermistir.Ancak ülkemiz son yıllarda ayçiçeği ekim alanlarındaki azalmaya bağlı olarak ithalatçıülke konumuna gelmistir. Çiftçinin ürününü kolayca pazarlayabileceği birimler olusturulursave fiyat politikaları ayçiçeği tarımını tesvik edici düzeyde olursa ayçiçeği tarımı yaygınlasırve ekim alanı potansiyeli artabilir.Anahtar kelimeler: Ayçiçeği üretimi, ayçiçeği ihracatı ve ithalatı
Abstract: In this study, sunflower's cultivation area, production quantity, average yield andforeign trade in Turkey and World have been studied dividing the time from 1980 to 2000into five- year terms. The main countries growing sunflower are Russia, Ukraine, andArgentina. Turkey accounts for the 13% of the total sunflower production of the World.The quantity of sunflower production in the World has increased as the cultivation areasincreased during the terms mentioned above. However, our Country has become animporter country in recent years as the area of cultivation decreased. The cultivation areaand the quantity of production of sunflower may increase if the market price of sunflowerbecomes high enough to encourage the cultivation of sunflower and if the markets in whichfarmers can sell their products easily can be established.Key words: Sunflower production, sunflower export and import.

Tam metin:

PDF