ÇAYIR MERA YEM BITKiLERiNDE REKABET VE SÜKSESYON/Competition and Succession in Pastures, Rangeland and Forage Crops

H. İbrahim Erkovan, M. Kerim Güllap, İsmail Gül
1.963 1.556

Öz


Özet: Günesin fiziksel enerjisini kimyasal enerjiye çevirebilen ve bu sayede heterotrof canlilarin ihtiyacinikarsilayan tarimsal ekosistemler. karmasik ve degisken bir yapi gösterirler. iklim. toprak ve çevre sartlarinabagli olarak degisim gösteren ekosistemlerin yapi ve islevlerinin ortaya konulmasi gereklidir. Bitkitürlerinin kendi bireyleri veya ekosistemdeki diger bireylerle iliskisi ve rekabetleri bilinmelidir. Türler verekabet bitkisel üretimde verim. kalite ve devamliligi saglayan ana unsurlardir. Bu literatür çalismasindaçayir mera ve yem bitkilerinde rekabet ve etkileyen faktörler üzerinde durulmustur. Tür içi ve türlerarasi rekabet incelenirken. dogal ekosistemlerde belirlenmesi zor olan rekabet süksesyon açisindan elealinmistir.Anahtar Kelimeler: Rekabet. Süksesyon. çayir Mera Yem Bitkileri
Abstract : Agroecosysterti. supplies living requirements of heterotrophic organisms with convertingsolar energy to chemical energy. shows complex and variable structure. Structure and functions of ecosystemsshowing variability depending on c1imate. soil and environmental conditions should be figuredout. Individual plant species or relationship and competition with other plant species in ecosystemshould be known. Species and competition are major factors for yield. quality and sustainability in plantproductivity. In this literature study. competition and affecting factors were analyzed in pasture andforage crops. When examining the competition within and among the species. competition in naturalecosystem. which is difficult to determine. was examined in point of succession.Key wodrs: Competition. Succession. Pastures. Rangeland. Forage Crops--1

Tam metin:

PDF