ÇANAKKALE BOGAZI'NDAKI AEROB ve MIKROAEROFILiK BAKTERiYEL FLORANiN ARASTIRILMASI/An Investigation of Aerob and Microaerophilie Baeterial Flora in DardaneHes

Nejdet Gültepe, Seyit Aydın
1.547 762

Öz


Özet: Bu çalismada Çanakkale Bogazi'nin Mayis ayinda aerob ve mikroaerofilik bakteriyel florasiarastirilmistir. Izole edilebilen bakterilerin % 59.88' ini Aeromonas salmonidda subsp. acromogenes. %33.33'ünü Vibrio gazogenes. % 5.56'sinl Vi brio furnissii. % 0.62'sini Aeromonas salmonicida tip A ve %0.62'sini ise Pseudomonas viridiflava'nin olusturdugu belirlenmistir. Ayrica Yersinia ve Staphylococcus cinsineait bakteriler de aranmis fakat izole edilememistir. Izole edilebilen bakteri türlerinin deniz suyundakiyogunluklari bakimindan balik ve diger su canlilari açisindan tehlikeli seviyede olmadigi belirlenmistir.Anahtar Kelimeler: Çanakkale Bogazi, Aeromonas salmonicida subsp. acromogenes. Vibrio gazogenes.Vibrio furnissII. Aeromonas salmonicida tip A. Pseudomonas viridiflava
Abstract: Aerob and microaerophilic bacterial flora of Dardanelles was investigated during in May. Bacterialflora were composed of 59.88 % Aeromonas salmonicida subsp. acromogenes, 33.33 % Vi brio gazogenes.5.56 % Vibrio furnissII, 0.62 % Aeromonas salmonicida type A and 0,62 % Pseudomonas viridiflava. Yersiniasp. and also Staphylococcus genus could not be isolated. It was suggested that values of pathogenic bacteriacould not be harmfully for fish and other aquatic animals.Keywords: Dardanelies, Aeromonas salmonicida subsp. acromogenes, Vi brio gazogenes. Vi brio furnissII.Aeromonas salmonkida type A. Pseudomonas viridiflava

Tam metin:

PDF