Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

 

8)  Kaynak gösterimi:

 a)      Kaynak dergi ise

         Canbaş, A. ve Deryaoğlu, A. 1993. Şalgam suyunun üretim tekniği ve bileşimi

                          üzerinde bir araştırma. Doğa, 17 (1), 119-129.

b)      Kaynak kitap ise

         Robinson, R.K.ve Tamime, A.Y. 1985. Yoghurt: Science and Technology.

                          Pergamon Press Inc., London, 300 s.

c)      Kaynak kitaptan bir bölüm ise

         Walstra, P., van Vliet, T. ve Bremer, C.G.B. 1990. On the fractal nature of

                          particle gels.  "Alınmıştır: Food Polymers, Gels and Colloids.

                          (ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich,

                           UK, 369-382"

d)      Yazarı ve/ veya tarihi bilinmeyen bir kaynak ise

          Anonim. 1985. T.S.E. Peynir Standardı, TS 591, Ankara

          Anonim, tarihsiz. Microbiology Handbook, Chr.Hansen Laboratory

e)      Kaynak kongre/ sempozyum/konferans kitabı ise

           Özer, B.H. ve Akın, M.S. 1999. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde süt

                           Endüstrisinin mevcut durumu. I.GAP Tarım Kongresi, 26-28

                           Mayıs, Şanlıurfa, s. 87-96.

9)  Makale yazımında "Uluslararası Birim Sistemi" (SI)'ye uyulmalıdır. Buna göre;

       g/l yerine g l-1

       mg/ l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır.

       Yüzde ifadeler açıklayıcı olmalıdır. Örneğin %3 yerine  %3 (w/v), %3 (v/v),

%3 (w/w) gibi


 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


ISSN: 1307-3311