Yayın politikası

Odak ve kapsam

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi tarım alanındaki bilimsel çalışmaları yayınlayarak tarım bilimcileri arısında iletişimi sağlamak amacıyla yayınlanmaktadır.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

YAZIM KURALLARI

Makaleler Word 6.0 ya da Word 6.0 uyumlu programlarda hazırlanmalı ve cd eşliğinde iki adet lazer yazıcı çıktısı (isimsiz), 1 adet isimli çıktı ile birlikte 3 kopya halinde Yayın Kuruluna ulaştırılmalıdır.

Yayın Kurulu Adresi: Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri  Fakültesi 37100 KASTAMONU

e-mail: alinteridergisi@hotmail.com

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntüleyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Web adresi: www.alinteridergisi.com

 

Genel Yazım Esasları

1) Metin sayfanın tek yüzüne 1 satır aralığı ile sol kenardan 4 cm (40 mm), sağ, alt ve üst kenarlardan 3 cm (30 mm) boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakteri seçilerek kullanılarak A4 (210 mm x 290 mm) kağıdına yazılmalıdır. Araştırma makalelerinde, metin kaynaklar, şekiller ve tablolar dahil 12 sayfayı, derlemelerde ise 12 sayfayı geçmemelidir.

2) Başlık olabildiğince kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Büyük harf ile koyu (bold) ve 12 punto ile yazılmalıdır. İngilizce başlık 10 punto, koyu (bold) ve ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalı ve Abstract'ın hemen üzerinde yer almalıdır.

3) Yazar isimleri 10 punto, koyu (bold) ve yalnızca soyadlar büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adresleri yazar isimlerinin altında italik ve sorumlu yazar asteriks (*) işareti ile simgelendirilerek 10 punto ile yazılmalıdır.

4) Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. 2'den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır.

5) Öz ve Abstract, her biri  200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile Türkçe ve İngilizce olarak 1 satır aralığında yazılmalıdır. Öz ve Abstract'ın hemen altına en çok 4'er adet Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler/ Key Words eklenmelidir.

6) Metin genel olarak GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA ve KAYNAKLAR şeklinde olmalıdır.

          Ana Bölüm başlıkları: Büyük harf koyu

          Birinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu

          İkinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu olmalıdır

i) GİRİŞ. Literatür özeti ve çalışmanın amacı ve önemi bu kısımda verilmelidir ve 10 ile yazılmalıdır.

ii) MATERYAL ve YÖNTEM. Araştırma materyali ve yöntemi ayrıntılı olarak bu kısımda belirtilmeli ve 10 punto ile yazılmalıdır.

iii) ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA. Araştırma sonuçları ve (varsa) öneriler bu kısımda verilmeli ve 10 punto ile yazılmalıdır.

iv) KAYNAKLAR. 9 punto ile yazılmalı ve alfabetik sıraya göre sıralandırılmalıdır.

7) Resim, şekil ve grafikler "Şekil", tablolar ise "Çizelge"  adı altında verilmelidir. Şekil başlığı şeklin altında, Çizelge başlığı ise Çizelgenin üstünde yer almalıdır. Başlıkların ilk harfi büyük, diğer sözcükler ise küçük harf ile başlamalı ve satır sonuna nokta konmalıdır. Çizelge ile ilgili açıklamalar asteriks (*) ile simgelendirilerek çizelgenin altında verilmelidir. Çizelge ve şekil bilgileri 10 punto (Başlık  ve Çizelge içi bilgiler dahil), açıklamalar 10 punto ile yazılmalıdır. Çizelgelerde yatay çizgi olabildiğince az olmalıdır.

8)  Kaynak gösterimi:

 a)      Kaynak dergi ise

         Canbaş, A. ve Deryaoğlu, A., 1993. Şalgam suyunun üretim tekniği ve bileşimi

                          üzerinde bir araştırma. Doğa, 17 (1), 119-129.

b)      Kaynak kitap ise

         Robinson, R.K.ve Tamime, A.Y., 1985. Yoghurt: Science and Technology.

                          Pergamon Press Inc., London, 300 s.

c)      Kaynak kitaptan bir bölüm ise

         Walstra, P., van Vliet, T. ve Bremer, C.G.B., 1990. On the fractal nature of

                          particle gels.  "Alınmıştır: Food Polymers, Gels and Colloids.

                          (ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich,

                           UK, 369-382"

d)      Yazarı ve/ veya tarihi bilinmeyen bir kaynak ise

          Anonim., 1985. T.S.E. Peynir Standardı, TS 591, Ankara

          Anonim, tarihsiz. Microbiology Handbook, Chr.Hansen Laboratory

e)      Kaynak kongre/ sempozyum/konferans kitabı ise

           Özer, B.H. ve Akın, M.S., 1999. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde süt

                           Endüstrisinin mevcut durumu. I.GAP Tarım Kongresi, 26-28

                           Mayıs, Şanlıurfa, s. 87-96.

9)  Makale yazımında "Uluslararası Birim Sistemi" (SI)'ye uyulmalıdır. Buna göre;

       g/l yerine g l-1

       mg/ l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır.

       Yüzde ifadeler açıklayıcı olmalıdır. Örneğin %3 yerine  %3 (w/v), %3 (v/v),

%3 (w/w) gibi

10) Yayın basım giderlerinin karşılanması için talep edilen tutar (2017 yılı için 200 YTL)  

      Vakıfbank Üniversite Şubesi 00158007286910774 nolu hesabına yatırılarak banka

       dekontunun kopyası son düzeltme ile birlikte Yayın Kuruluna  ulaştırılmalıdır.ISSN: 1307-3311